Sign In
Responsive

2023聯校五節龍、擊鼓比賽

主辦單位:蓮峰普濟學校 


比賽日期:2023年3月26日 


指導兼帶隊導師:謝富強老師 


獲奬項目: 競速舞龍 銀獎; 

                   自選舞龍 銅獎 ;


隊員: P4B林康泓、P4B區灝崵、P4F李浠頣、

           P6A班區灝謙、P6B戴穎豪、P6F林至瀚、

           P6C鄧偉葵。