Sign In
Responsive

由教育暨青年局、中國澳門扯鈴運動協會合辦的「2022扯鈴協會校際比賽」,原於2022年6月18日舉行,但由於疫情關係,延至2022年10月16日進行,賽事按照上學年所屬組別進行。賽事吸引20間學校,合共超過170人參加,本校扯鈴校隊派出16名隊員分別競逐22個組別的獎項,成績如下:

 

 賽事花絮

 賽事花絮

     
 
教練與隊員們大合照 
 

 
 頒奬嘉賓與獲奬者合照
 

 
 頒奬嘉賓與獲奬者合照 (3)
 

 
 頒奬嘉賓與獲奬者合照 (3)